Các loại trái cây trong tiếng Anh

post-img

Chắc hẳn có nhiều bạn chưa biết nhiều từ vựng tiếng anh về các loại Trái cây. Trong nhà hàng và quán ăn Sang Chảnh hiện nay, chủ yếu là dùng Menu bằng tiếng anh. Và để không bị nhà quê với bạn bè, chúng ta cũng nên biết 1 chút từ vựng trái cây trong tiếng anh hay dùng chứ nhỉ.

Cùng tìm hiểu 60 từ vựng tiếng anh thông dụng về trái cây nhé.

 1. Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơ
 2. Apple: /’æpl/: táo
 3. Orange: /ɒrɪndʒ/: cam
 4. Banana: /bə’nɑ:nə/: chuối
 5. Grape: /greɪp/: nho
 6. Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởi
 7. Starfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khế
 8. Mango: /´mæηgou/: xoài
 9. Pineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơm
 10. Mangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
 11. Mandarin (or tangerine): /’mændərin/: quýt
 12. Kiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwi
 13. Kumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
 14. Jackfruit: /’dʒæk,fru:t/: mít
 15. Durian: /´duəriən/: sầu riêng
 16. Lemon: /´lemən/: chanh vàng
 17. Lime: /laim/: chanh vỏ xanh
 18. Papaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủ
 19. Soursop: /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
 20. Custard-apple: /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
 21. Plum: /plʌm/: mận
 22. Apricot: /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
 23. Peach: /pitʃ/: đào
 24. Cherry: /´tʃeri/: anh đào
 25. Sapota: sə’poutə/: sapôchê
 26. Rambutan: /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
 27. Coconut: /’koukənʌt/: dừa
 28. Guava: /´gwa:və/: ổi
 29. Pear: /peə/: lê
 30. Fig: /fig/: sung
 31. Dragon fruit: /’drægənfru:t/: thanh long
 32. Melon: /´melən/: dưa
 33. Watermelon: /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
 34. Lychee (or litchi): /’li:tʃi:/: vải
 35. Longan: /lɔɳgən/: nhãn
 36. Pomegranate: /´pɔm¸grænit/: lựu
 37. Berry: /’beri/: dâu
 38. Strawberry: /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
 39. Passion-fruit: /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
 40. Persimmon: /pə´simən/: hồng
 41. Tamarind: /’tæmərind/: me
 42. Cranberry: /’krænbəri/: quả nam việt quất
 43. Jujube: /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
 44. Dates: /deit/: quả chà là
 45. Green almonds: /gri:n ‘ɑ:mənd/: quả hạnh xanh
 46. Ugli fruit: /’ʌgli’fru:t/: quả chanh vùng Tây Ấn
 47. Citron: /´sitrən/: quả thanh yên
 48. Currant: /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
 49. Ambarella: /’æmbə’rælə/: cóc
 50. Indian cream cobra melon: /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
 51. Granadilla: /,grænə’dilə/: dưa Tây
 52. Cantaloupe: /’kæntəlu:p/: dưa vàng
 53. Honeydew: /’hʌnidju:/: dưa xanh
 54. Malay apple: /mə’lei ‘æpl/: điều
 55. Star apple: /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
 56. Almond: /’a:mənd/: quả hạnh
 57. Chestnut: /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
 58. Honeydew melon: /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
 59. Blackberries: /´blækbəri/: mâm xôi đen
 60. Raisin: /’reizn/: nho khô

_

TRÁI CÂY 4U – Các loại trái cây trong tiếng anh

 Để đặt hàng, xem menu tại www.traicay4u.vn/menu hoặc http://bit.ly/4umenu

 Hotline: 0977881107

 Địa chỉ: 20 Trần Cao Vân, Quận 1

 

cac_loai_trai_cay_trong_tieng_anh trai_cay_trong_tieng_anh

[Bonus: Tên các loài hoa đẹp trongtiếng anh]

-tulip: hoa uat kim huong
-pansy: hoa buom, hoa pang-xe
-lily: hoa hue tay
-mum: hoa cuc
-daisy: cay cuc
-marigold: cuc van tho
-daffodil: cay thuy tien hoa vang
-hyacinth: hoa lan da huong
-orchid: cay phong lan
-violet: cay hoa tim
-rose: hoa hong
-sunflower: hoa huong duong, hoa mat troi
-nasturtium: cay sen can
-hoa loa kèn:lili
-hoa huệ tây:white-taberose
-hoa cúc:daisy
-hoa đỗ quyên: water-rail
-hoa trà: camelia
-hoa thuỷ tiên:narcissus
-hoa thược dược:dahlia
-hoa thạch thảo:heath-bell
-hoa lay ơn:glaliolus
-cúc vạn thọ:marrigold
-hoa lan: orchild
-hoa nhài:jasmine
-hoa violetiolet
-Hoa anh đào: cherry blossom
-Hoa cẩm chướng: carnation
-Hoa dạ hương: night lady
-Hoa dại: wild flowers
-Hoa dâm bụt: rose-mallow
-Hoa huệ: tuberose
-Hoa kim ngân: honeysuckle
-Hoa lay ơn: galdious
-Hoa lan rừng: wild orchid
-Hoa mai: apricot blossom
-Hoa mào gà: cookcomb
-Hoa mẫu đơn: peony flower
-Hoa phượng: phoenix-flower
-Hoa mõm chó: Snapdragon
-Hoa thủy tiên: narcissus
-Hoa sữa: milk flower
-Hoa sen: Lotus bloom
-Hoa thược dược: dahlia
-Hoa ti gôn: antigone
-Hoa trà: camelia

Share us...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone